28 bài tìm thấy
16 triệu
71 m²
2 Phòng ngủ
2 Phòng tắm
Tran Kim Anh
Căn hộ
21 triệu
99 m²
2 Phòng ngủ
2 Phòng tắm
Tran Kim Anh
Căn hộ